Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Procedimientos De Familia: ¿Qué Son Las Medidas?
Foto de Images Money via Flickr (CC BY 2.0)

Procediments de família: Què són les mesures?

En dret de família anomenem mesures als pronunciaments que es prenen en una resolució judicial i que van destinades a regular la vida familiar un cop produïda la separació o que van destinades com a figura de protecció per un menor. Entre les més destacades trobem l’atribució del domicili familiar, la guarda del fills o la pensió d’aliments.

Segons la vigència de les mesures es pot distingir entre mesures provisionals i mesures definitives. Seran mesures provisionals aquelles que tan sols són vàlides mentre dura el procediment de separació, divorci, extinció de parella de fet o de guarda i custòdia. En canvi seran mesures definitives aquelles que s’adopten mitjançant una sentència que finalitza amb un procediment i tenen caràcter de permanència fins que no es modifiquin o resultin innecessàries (per la majoria d’edat dels fills per exemple).

Segons el procediment en que es prenen es poden distingir entre mesures provisionals prèvies a la interposició a la demanda, mesures provisionals derivades de la interposició de la demanda i mesures definitives. La diferència entre elles deriva en la urgència amb que és necessari que s’adoptin aquestes mesures. Per exemple, quan la convivència familiar és insostenible i és necessari que l’autoritat judicial determini qui dels dos es quedarà en el domicili familiar, fixant si s’escau data per tal que l’altre l’abandoni. O també quan per exemple un dels dos progenitors nega a l’altre la possibilitat de relacionar-se amb els seus fills, essent necessari que l’autoritat judicial fixi un règim de visites d’obligat compliment.

El màxim grau d’urgència es vehicula amb la interposició de mesures provisionals prèvies a la demanda. D’acord amb l’art. 771 de la Llei d’Enjudiciament Civil, per aquests supòsits de màxima urgència, la sol·licitud de mesures pot fins i tot interposar-se sense necessitat d’advocat i procurador, encara que seran necessaris per les actuacions posteriors. El cònjuge o progenitor demandat serà citat directament en el termini de 10 dies a una vista davant del jutge, el qual inicialment intentarà que les parts assoleixin un acord per tal de dictar aquestes mesures amb caràcter d’urgència que tan sols regiran mentre es tramiti el divorci o el procediment de que es tracti. El procediment posterior es tramitarà pels tràmits habituals només si s’interposa una demanda. En aquesta demanda a més s’haurà de sol·licitar que les mesures preses amb caràcter d’urgència és mantinguin, ja que si no quedarien sense efecte.

Per millor comprensió del que són les mesures en l’àmbit del dret de família, sense ànim de ser rigorosos podem detallar les següents com a mesures provisionals:

  • La determinació de la guarda dels menors, si aquesta serà compartida o s’atribuirà a un dels progenitors.
  • Pel cas que la guarda s’atribuís a un dels progenitors, un règim de visites per l’altre progenitor.
  •  La fixació d’una pensió d’aliments a favor dels fills en comú i, si s’escau, a favor d’un dels cònjuges o convivents.
  • L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament a un dels cònjuges o convivents. Amb la fixació de la data en que l’altra haurà d’abandonar el domicili.
  • Les necessàries per a evitar el desplaçament o la retenció il·lícita dels fills, si n’hi ha el risc. Com per exemple, la retenció del passaport.

Com a mesures definitives, a més de les anteriors, es poden sol·licitar les següents:

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran. Advocat. 

Blog Advocat Girona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies