skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
El pla de parentalitat

El Pla de parentalitat.

D’acord amb l’art. 233-8 del Codi Civil de Catalunya, els cònjuges que sol·licitin el divorci i tinguin fills menors d’edat en comú han de presentar la seva proposta de pla de parentalitat. En el cas de parelles de fet, si cal regular judicialment la guarda dels fills menors d’edat, també caldrà un pla de parentalitat.  Aquest instrument s’haurà de redactar sempre que hi hagi fills menors tan si el divorci o l’extinció de parella de fet és de comú acord com contenciós. Pel cas de tractar-se d’un procediment de comú acord, el pla de parentalitat es presentarà  conjuntament amb un conveni regulador de divorci, d’extinció de parella de fet o de guarda i custòdia.

La confecció d’un pla de parentalitat permet als progenitors individualitzar, pensar o preveure com exerciran la guarda del fill en comú. El Codi civil de Catalunya estableix uns punts mínims que haurà de tractar aquest pla com són el lloc o llocs on viuran els fills habitualment, quins seran els períodes de guarda amb cadascun dels progenitors, el règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades, com es realitzaran els canvis de guarda en previsió de detallar qui haurà de fer els desplaçaments, com es relacionaran els fills amb el progenitor que en aquell moment no exerceix la guarda, quin tipus d’educació rebran, quin tipus d’activitats extraescolars es realitzaran i com es finançaran, com s’intercanvia la informació entre els pares sobre salut o educació, previsions en cas de canvi de domicili d’un dels progenitors…

Amb aquesta figura legal es busca que els progenitors planifiquin més i millor l’exercici de la guarda, pensant que aquesta planificació implica una reducció dels litigis que es poden generar entre progenitors. En aquest pla s’hauria de fer notar que són els pares qui millor coneixen les necessitats del seu fill i que son precisament els pares qui millor coneixen les decisions més adequades per salvaguardar els interessos i benestar dels seus fills.

El dret de família es caracteritza pel seu dinamisme i per la situació canviant que implica regular una vida familiar després d’una separació. Pel cas de ruptura essent el fill o fills en comú d’una franja d’edat escassa (de 0 a 3 anys), el pla haurà de ser capaç d’aptar-se a la realitat canviant que implica el creixement d’un fill. Cal tenir present que són moltes les diferències que sorgeixen en previsió de regular la guarda d’un nadó o d’un adolescent. A més, amb el decurs dels anys, són molts els canvis que poden afrontar els progenitors a nivell de canvis de domicili, treball, noves parelles… En aquest sentit cal comprendre que el pla de parentalitat no és un document definitiu sinó que és un instrument de planificació que convida als progenitors a dialogar i acordar el millor pel seu fill.

Parentalitat paral·lela.

Un pla de parentalitat ben redactat ajuda a fer que la conflictivitat entre els progenitors disminueixi, en tant que s’han previst i resolt punts de fricció que solen ser habituals. Si la relació entre progenitors és dolenta, evitar contínues negociacions o trobades entre ells pot estimar-se favorable per la relació familiar que sorgeix després d’una crisi com un divorci o separació. En aquest cas ha sorgit un nou terme, parentalitat paral·lela, on cadascú dels progenitors exerceix el seu rol sense relacionar-se amb l’altre. Quan la relació amb la exparella continua sent tòxica, sovint es busca que cadascú dels progenitors pugui exercir la seva funció parental sense haver de relacionar-se amb l’altre.

És obvi que l’interès superior del menor exigeix el màxim esforç entre progenitors i cooperació entre ells, acudint a la mediació si és necessari, però no és pot ignorar que en alguns casos la cooperació i el diàleg no és possible. En aquests casos, un pla de parenatlitat complert és imprescindible.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat.Fotografia del post via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Blog Advocat Girona

This Post Has 2 Comments

  1. Seria interessant un article sobre xarxes socials. Conec una mare que creu q la seva filla de set anys pot guanyar diners penjant vídeos a Tik Tok.. És legal q ho faci si el pare no hi està d acord?

    A xarxes es pot penjar tot el q vol una part si l altra no hi està d acord?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!