skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Conèixer el client i el cas.

Després d’un primer contacte que pot ser per correu electrònic o telefònic, cal una primera entrevista per tal d’analitzar conjuntament el cas, estudiar-lo i analitzar els passos a emprendre.

Presentació d'una fulla d'encàrrec.

Un cop analitzat l’assumpte i la seva viabilitat, en un document anomenat fulla d’encàrrec es sintetitzen els treballs a efectuar per l’advocat i el seu cost. D’aquesta manera sempre es té coneixement previ dels costos que es poden generar. S’intenta que els honoraris estiguin proporcionats al resultat econòmic de l’afer o els interessos en joc, tot i que en alguns casos això no serà possible. En tot cas, s’estableixen terminis de pagament.

Amb respecte al codi deontològic.

L’exercici de l’advocacia té com a límits els que imposa la llei i les normes professionals que la regeixen. En relació al client, l’advocat assumeix el compromís de defensar les seves pretensions amb llibertat i independència, sense que cap vincle amb la part contraria o l’administració de justícia el pugui limitar. El client té dret a estar informat de com transcorre l’assumpte i a tenir accés a les resolucions més importants que dimanen del seu procediment judicial, en aquest sentit parlem de transparència. Un dels aspecte més important és el secret professional, el qual no només implica mantenir la confidencialitat i privacitat de la documentació, dades o informacions rebudes del client, sinó que també emparen a l’advocat a no revelar a tercers (incloent la pròpia administració de justícia), la informació rebuda pel seu client a resultes del seu exercici professional.

Preferint la prudència al risc.

El client ha de marcar d’acord amb la seva personalitat i circumstàncies quines són les seves pretensions, el grau de risc assumible o bé com vol que transcorrin les relacions i negociacions amb l’adversa. Tot amb el consell i assessorament del seu lletrat que, en el meu cas, prefereix la prudència al risc.

Tancament de l'assumpte i seguiment.

Tots els assumptes, més tard o més d’hora es tanquen. En aquest moment es retorna al client la documentació original que hagi pogut lliurar i es comprova que disposa còpia de les resolucions més importants del seu procediment. Tot i així, si es necessari, es continuarà mantenint un seguiment adequat del cas i, a voluntat del client, es pot mantenir el vincle nascut entre advocat i client.

Back To Top
× Contacta!