skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Les vacances de Nadal i d’Estiu en un conveni de guarda i custòdia

Un dels punts que cal acordar en un conveni regulador de divorci en que es regula la guarda i custòdia de fills en comú, menors d’edat, és el repartiment dels temps de vacances. Preveure amb detall algunes problemàtiques que solen donar-se ajuda a evitar possibles conflictes, ajudant també a que tot i la separació dels pares, tothom gaudeixi de major estabilitat. Al post ens referim a les vacances de Nadal i d’Estiu.

Vacances de Nadal

Es solen dividir en dues meitats. De l’últim dia escolar fins el 30 o 31 de Desembre, i des d’aquesta data fins l’inici del curs escolar. Els anys imparells gaudeix la primera meitat un progenitor i l’altre progenitor la segona. Els anys parells s’intercanvia la meitat, de manera que els pares poden gaudir un any de cada dos del Nadal amb els menors.

Alguns convenis estableixen el 30 de Desembre enlloc del 31, per fer les dues meitats més igualitàries en dies. A més permet que si el progenitor que li correspon el cap d’any volgués realitzar un viatge per celebrar-lo, tingui temps per fer-lo.

El dia de reis.

Per una família amb infants el 6 de Gener, dia de reis, és important. Habitualment es sol acordar que el progenitor que no tingués la guarda el dia de reis, pugui estar amb el menor almenys dues hores per poder donar-li els regals. Si els fills ja son adolescents o bé no hi ha costum de celebrar els reis, es pot prescindir d’aquest acord perfectament.

Una problemàtica habitual és el referent a la cavalcada de reis per la tarda del 5 de gener. Sovint hi ha qui vol gaudir de la cavalcada amb els seus fills encara que aquell dia no li correspongui la guarda. En aquest cas, si el progenitor custodi permet la celebració conjunta no hi ha cap problema. Però si les relacions no son bones, aleshores cal comprendre que una sentència de separació precisament fixa els temps d’estada de cada progenitor amb el seu fill, de manera que caldrà respectar la sentència i esperar-se l’any següent per gaudir de la cavalcada.

Acords sobre els regals.

Actualment els infants reben tants regals que és considera una bona pràctica pedagògica valorar-los i administrar-los amb sentit comú. Si les bones relacions entre progenitors ho permeten, pot acordar-se que els pares consensuaran els regals que els menors rebin en aquestes dates, evitant competicions entre progenitors i procurant que els infants valorin el que se’ls regala.

Dates assenyalades

Qualsevol conveni s’ha d’adaptar a les circumstàncies personals i familiars de les persones immerses en la separació. En aquest cas, per les festes de Nadal s’evidencia que no totes les famílies ho celebren amb la mateixa intensitat ni en les mateixes dates. Algunes famílies tenen molt arrelat celebrar la nit de Nadal, 24 de Desembre, i d’altres celebren més el dinar de Nadal o Sant Esteve el 26 de Desembre. En relació al Tió, tan pot no celebrar-se com cagar el tió en qualsevol àpat del 24, 25 o 26 de Desembre.

Com ja pot deduir-se, en alguns convenis no es farà cap tipus de previsió, mentre que en d’altres es pot acordar, per exemple, que amb independència de la distribució del temps d’estada per meitats, la nit del 24 de Desembre els fills sempre estaran amb la mare i el 25 de Desembre sempre estaran amb el pare.

Vacances d’estiu

El primer que cal acordar sobre les vacances d’estiu és si comprenen tot el període de vacances escolars o tan sols el mes d’agost. Atès que molts pares tan sols disposen de vacances laborals unes setmanes al mes d’agost, cada cop és més habitual que quan els fills finalitzen el curs escolar comencen un casal d’estiu amb un horari similar al de l’escola, de manera que durant el mes de juliol es segueix el sistema ordinari de guarda que s’ha seguit durant el curs escolar. En aquest cas, el període de vacances d’estiu previst en el conveni tan sols s’aplicaria pel mes d’Agost.

En canvi d’altres pares tenen horaris més flexibles, suport dels avis o també disposen d’unes vacances molt llargues. En aquest cas es pot pactar que les previsions del període de vacances comencin al final de juny amb l´últim dia lectiu i acabin un cop ja iniciat el mes de setembre amb l’inici del curs escolar.

Setmanes o quinzenes alternes.

El període de vacances d’estiu sol dividir-se en quinzenes, alternant una quinzena cada progenitor. Les quinzenes permeten gaudir amb els fills viatges, estades en el càmping o el que s’escaigui per viure l’estiu. Tot i així, pel cas de fills d’edat molt reduïdes i que no han viscut mai un període de separació tan llarg del seu cuidador principal, pot pactar-se que en lloc de quinzenes, l’estiu es dividirà en setmanes fins que no s’assoleixi una edat concreta en la que l’estiu ja es podrà dividir per quinzenes.

Quan els fills son molt menuts, cal apel·lar a que els pares observin el benestar emocional dels seus fills i que sàpiguen trobar les mesures necessàries per evitar que el període d’estiu representi un trasbals comparat amb el període ordinari.

Elements comuns als periode de vacances

Reinici del sistema ordinari

El període de vacances suspèn el règim ordinari que es segueix al llarg de l’any, de manera que cal tractar com es torna a iniciar el règim ordinari. Habitualment després de les vacances dona inici al règim ordinari el progenitor que no havia exercit la guarda abans d’iniciar-se el període de vacances. Aquest punt pot generar mals entesos quan a qui toca reiniciar el règim ordinari també es el progenitor que ha gaudit dels menors l’últim període de vacances, produint-se un període més llarg de l’habitual. Res impedeix pactar que després de les vacances iniciarà el règim ordinari el progenitor que no ha gaudit dels menors l’últim període de vacances, especialment quan els fills són molt petits.

Ambdues opcions són correctes, tot i que la primera és la més “estàndard”. En tot cas cal optar per una, per no generar confusions en el repartiment dels caps de setmana, especialment en famílies reconstituïdes, quan en un mateix domicili conviuen com a parella dos pares separats amb fills menors d’edat i volen que els caps de setmana en que exerceixen la guarda coincideixin. En aquests casos cal tenir una previsió certa de quins són els caps de setmana en que s’exercirà la guarda.

Pensió d’aliments.

Una consulta recurrent és si durant les vacances d’estiu s’ha de pagar la pensió d’aliments. Si s’ha fixat una pensió d’aliments, durant l’estiu també s’ha de pagar encara que els fills estiguin la meitat del temps amb cada progenitor.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!