skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
¿Qué Pactos Pueden Tomarse En Caso De Divorcio?

L’acceptació d’herència.

Quan es mor un familiar directe nostre, a més del dany emocional que això suposa, s’inicia un període per realitzar tota una sèrie de tràmits per la seva successió. En l'àmbit fiscal existeix un termini de sis mesos per liquidar els impostos de l’herència. Els passos inicials en la tramitació…

Read More
Divorci Davant Notari

Divorci davant notari

En els darrers anys ha tingut força acceptació el divorci notarial o davant notari, el qual destaca per ser molt més ràpid. També és més econòmic sinó és necessari procedir al repartiment de propietats en comú, o bé si procedint al repartiment dels béns en comú s'acorda la seva venta.…

Read More
Què és Un Divorci De Mutu Acord?

Què és un divorci de mutu acord?

La Llei d'Enjucidiciament Civil preveu els tràmits que s'han de seguir per tal d'assolir un Divorci o Separació de mutu acord. Tot i que no està expressament regulat, habitualment també s'accepta aquest tràmit de mutu acord per l'extinció de parella de fet o pels procediments de guarda i custòdia. El…

Read More
Back To Top