skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Prestació o Pensió compensatòria en la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D’acord amb la Sentència de TSJC de 31 de gener de 2011, es defineix la pensió compensatòria com la prolongació de la solidaritat matrimonial després de la ruptura de la convivència. Amb aquesta institució es pretén que el cònjuge que resulti més perjudicat econòmicament com a conseqüència de la ruptura de la convivència, rebi una prestació que compensi la pèrdua de capacitat econòmica comparada amb la que gaudia durant el matrimoni. 

Caldrà que aquest empitjorament de la situació econòmica d’un dels cònjuges contrasti amb la situació econòmica de l’altre, produint-se un desequilibri econòmic que té com a origen la convivència matrimonial i que aflora en el moment de la separació.

El TSJC en la seva doctrina vol deixar palès que els desequilibris que hagi produït  la convivència marital en el passat, durant el matrimoni, es compensen amb la Compensació econòmica mentre que la prestació compensatòria intenta pal·liar aquest desequilibri després de la ruptura, projectant-se cap al futur, i mentre sigui necessari.

Des de un punt de vista més pràctic, cal destacar:

1) Que pel cas que el cònjuge-deutor hagués de satisfer una pensió d’aliments aquesta serà sempre prioritària.

2) Que la prestació compensatòria té una vocació temporal i és justifica amb la necessitat de fixar un termini per tal que el cònjuge més perjudicat sigui capaç de superar aquesta nova situació provocada pel divorci.

3) Que es tracta d’intentar mantenir el mateix nivell de vida que es gaudia durant el matrimoni, en cap cas superar-lo.

4) Que l’import de la prestació compensatòria ha d’equilibrar-se amb el que pugui mantenir el cònjuge deutor. Tenint en compte no només la seva capacitat econòmica sinó també, si s’escau, la pensió d’aliments que pugui pagar, si li correspon pagar Compensació Econòmica i si té noves despeses familiars.

Pensió compensatòria o Prestació compensatòria?

El Codi Civil de Catalunya anomena aquesta mesura Prestació compensatòria i no Pensió compensatòria que és com s’ha anomenat tradicionalment  i com es manté en el Codi Civil Espanyol. Tal canvi en la denominació es deu a que actualment d’acord amb el vigent Codi Civil de Catalunya no necessariament cal fixar una pensió econòmica de caràcter mensual sinó que també pot capitalitzar-se en un sol pagament econòmic o bé ser satisfeta amb béns, és a dir, com una prestació.

Si s’opta per aquest darrera possibilitat de pagament, caldrà tenir en compte que la prestació compensatòria fixada amb un límit temporal, pot extingir-se anticipadament. Per exemple, pel cas que qui rep la prestació compensatòria convisqui amb una nova parella que comporti una millora en la seva situació econòmica. En aquest cas, pot resultar conflictiu un eventual retorn de diners.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top