skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Procediments de Divorci

Des de de 2003 tinc experiència pràctica en procediments de Divorci i de Dret de Família en general, havent intervingut en més d’un centenar de procediments. Quatre punts a tenir en compte en un divorci:

Assessorament personalitzat.

És important rebre assessorament personalitzat. En alguns casos les persones immerses en una crisis familiar poden trobar-se en una situació de vulnerabilitat, en d’altres en canvi cal que es protegeixin d’una situació d’abús. L’assessorament que es rep en una o altre situació pot ser molt diferent. Com també és molt diferent l’assessorament que es rep quan existeix un desequilibri econòmic entre les persones que es separen o bé quan el punt en discòrdia és la guarda dels fills en comú, sovint en edats molt reduïdes. L’assessorament ha d’orientar i transmetre confiança en què els passos que s’estan realitzant són els més correctes atesa la situació.

Especilalització en dret de família i mediació.

És important rebre assessorament especialitzat. L’especialització en dret de família no només comporta més coneixement sobre el que està en joc (incloent aspectes fiscals), sinó que a més pot facilitar l’adopció d’acords o formes de resolució menys traumàtiques. És una regla no escrita que els advocats de família en la seva formació incorporen estudis i pràctica en mediació familiar. En el meu cas, a més d’advocat, sóc mediador i intento esgotar totes les possibilitats d’acord amb l’altra part, quan és possible.

Fulla d’encàrrec.

És important signar una fulla d’encàrrec, acotar i explicar al màxim possible quin tipus de procediment s’està portant a terme i amb quins objectius. Cal detallar les despeses que comportarà el procediment a nivell d’advocat, procurador i, quan s’escaigui, pèrit. Així com terminis i formes de pagament.

Estar informat de com transcorre el procediment judicial.

Les persones que inicien accions legals en dret de família han de conèixer el què s’està exposant davant dels tribunals ja que en definitiva és tracta de qüestions personals, així com també han d’estar informades de com es va desenvolupant el procediment i sobre les aportacions de l’adversa en el procediment. Client i advocat han de poder tenir una comunicació flexible ja que les circumstàncies personals i familiars es troben en un moment de canvi, que a més poden sotmetre’s a més canvis degut al propi procediment de divorci. Cal que els procediments s’adaptin i s’ajustin a l’interès dels menors i no al revés. Davant circumstàncies canviants caldrà flexibilitat per part de tots els professionals que intervenen en la resolució de l’assumpte.

Back To Top
× Contacta!