skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Compensació econòmica
Foto via Flickr de Jennifer (CC BY-NC-ND 2.0)

Què és la compensació econòmica per raó del treball?

Alhora de resoldre els aspectes econòmics d’un divorci la compensació econòmica té un lloc destacat.

Questions rellevants:

1.- Només opera en els matrimonis on el règim econòmic matrimonial era el de separació de béns.

2.- La compensació econòmica tan sols es pot sol•licitar en el moment del divorci, ja sigui contenciós o de mutu acord. Posteriorment no es podrà.

3.- Opera en matrimonis i en parelles de fet.

4.- S’ha de compensar amb un pagament en diners, però excepcionalment per acord o decisió judicial es podria compensar amb béns.

5.- La compensació econòmica es compatible amb una prestació compensatòria o pensions d’aliments pels fills.

6.- Es pretén corregir un desequilibri patrimonial produït durant la convivència i que es manifesta en el moment de la separació.

7.- La compensació econòmica del Codi Civil de Catalunya es produeix quan un cònjuge ha treballat per la llar substancialment més que l’altre, sense necessitat que el cònjuge perjudicat hagi treballat en exclusiva per la llar.

8.- També tindrà dret a una indemnització per raó del treball el cònjuge que hagi treballat per l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient.

Quins imports té la compensació econòmica?

El Codi Civil de Catalunya estableix que la compensació econòmica tindrà com a import màxim una quarta part de la diferència entre els increments patrimonials dels cònjuges, si bé podrà excepcionalment augmentar-se. A la seva vegada, l’increment patrimonial de cada cònjuge és la diferència entre el patrimoni final en el moment del divorci i el patrimoni inicial en el moment d’inici del règim econòmic matrimonial. Per quantificar aquest increment patrimonial cal consultar l’art. 232-6 del CCC.

Per tal de precisar un percentatge caldrà valorar la durada i intensitat en la dedicació al treball i, en el cas de treball familiar, caldrà tenir en compte el nombre d’anys en la convivència i si aquesta ha comportat la criança de fills en comú o l’atenció personal a d’altres membres de la família.

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran. Advocat. 

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!