skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

El dret penal representa l’àrea del dret més coactiva, atès que la llibertat apareix com el bé més preuat a protegir. Malauradament, en els darrers anys l’estat ha tendit a penalitzar molts conflictes que es donen en el sí de la societat, ja sigui per manca de resposta en altres àmbits jurídics o per la pressió que exerceix la societat sobre l’estat. D’aquí que són múltiples les formes d’intervenció professional que ofereixo com a advocat.

– Assistència com a detingut o investigat per un delicte.

Ja sigui en comissària o davant del jutjat de guàrdia.

– Assistència en Judici de Delictes Lleus.

Ja sigui prestant assessorament o intervenint en el judici com a denunciant o denunciat. Per més informació sobre què és un delicte lleu pots clicar aquí.

– Assistència en Judicis Ràpids.

Els judicis ràpids es tramiten davant del Jutjat de guàrdia, on l’assessorament expert i àgil és necessari. Els procediments més comuns són delictes contra la seguretat en el trànsit o d’alcoholèmia, tot i que la normativa penal i la pràctica diària evidencien múltiples assumptes que per la seva tramitació poden recórrer als tràmits del judici ràpid.

– Assistència al perjudicat o víctima d’un delicte. Acusació particular

Les persones que han estat víctimes o perjudicades per un delicte, poden comparèixer en el procediment penal per tal d’intervenir en les diligències o proves que es practiquin i participar en el judici per tal de garantir que els seus interessos seran tutelats. Exercir l’Acusació particular implica tenir informació i assessorament directe de com transcorre el procediment penal, essent acompanyats pel professional de confiança escollit.

– Assistència en procediments de Violència de Gènere.

Com advocat sóc especialista en Violència de gènere des de 2005, havent intervingut en multitud de procediments de tot tipus des de llavors.

– Intervenció en Judici davant dels jutjats penals.

Fruit de la tramitació de diligències prèvies o procediments abreujats que no finalitzen amb un sobreseïment o arxiu, s’obre el judici oral per tal de fer front a les acusacions del Ministeri Fiscal o de l’acusació particular. Com advocat compto amb amplia experiència en aquest tipus de judici.

– Interposició de querelles criminals.

L’acció penal s’inicia mitjançant denúncia o querella criminal, en aquest darrer cas a més s’exerceix l’Acusació particular durant la tramitació del procediment.

Photocredit: Fotografia de la pàgina obtinguda via Flickr

Back To Top
× Contacta!