skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Advocat especialista en lloguers

Com advocat especialista en lloguers puc assessorar i ajudar en la gestió del lloguer del seu pis. El procediment més comú en cas d’impagament del lloguer és el desnonament per manca de pagament, també conegut com a desnonament expres, que és el previst per la llei per tal de recuperar de forma més ràpida la possessió del pis llogat i reclamar les rendes impagades. En alguns casos és aconsellable intentar resoldre extrajudicialment l’assumpte amb la tramesa d’un requeriment (burofax), en canvi en d’altres la judicialització és inevitable i l’interès es troba en obtenir una resposta de la justícia el més ràpid possible.

Honoraris:

El pressupost d’advocat es fixa en una quantitat inicial a partir de 500 euros i un percentatge de les quantitats impagades que es puguin recuperar. Altres despeses a tenir en compte són les de procurador o serraller. Cal tenir present que les despeses que ha de suportar el propietari derivades del procediment judicial és poden recuperar si el llogater és condemnat al pagament de les costes processals i és solvent.

Serveis:

  • Intent de resolució extrajudical (burofax)
  • Desnonaments per manca de pagament o per expiració del termini contractual.
  • Reclamació de rendes degudes i conceptes assimilables.
  • Redacció i assessorament en contractes de lloguer: habitatge habitual, de temporada o local de negoci.
  • Comunitat de propietaris: reclamació de morosos.
Back To Top
× Contacta!