Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Fotografia De Katie Sayer Via Flickr (CC By-sa 2.0)
Fotografia de Katie Sayer via flickr (CC by-sa 2.0)

Acords sobre fotografies dels fills a les xarxes socials en un conveni de divorci.

Com és sabut, els pares que es troben en tràmits de separació de mutu acord han d’assolir no només un conveni regulador de divorci o d’extinció de parella de fet sinó també un pla de parentalitat, un document en que es comprenen acords sobre com exerciran la guarda dels seus fills quan es separin. Alguns plans de parentalitat recullen també acords sobre l’ús de fotografies dels fills en les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Correspon a ambdós pares gestionar els drets d’imatge del menor mentre no pugui fer-ho per ell mateix.

La jurisprudència en dret de família considera que el dret o el deure de gestionar la imatge dels menors correspon a ambdós pares, amb independència de que en cas de divorci s’hagi atribuït la guarda a tan sols un d’ells. Es considera que el consentiment necessari per utilitzar la imatge d’un menor forma part de la pàtria potestat i, en conseqüència, son tots dos pares els que hauran de consentir que una fotografia del seu fill pugui penjar-se a la xarxa. L’aproximació jurisprudencial al fenomen d’internet, es realitza partint de les dificultats de control de la privacitat a les xarxes i els abusos que es poden produir. En aquest sentit podeu consultar la Sentència 539/2018 de l’Audiència Provincial de Barcelona, secció 12, de 15 de maig de 2018, la qual a la vegada es refereix a d’altres sentències.

Pel menor no té cap interès ni benefici aparèixer a les xarxes socials dels seus pares.

La realitat és que el menor té poc interès en que el seu pare o mare utilitzi la seva imatge a les xarxes, responent l’ús de les fotografies a Facebook o Instagram a una interacció social de l’adult en que el menor ni tan sols participa. D’aquí que en realitat, el que es sol recollir en els convenis és que caldrà el consentiment d’ambdós progenitors per publicar fotos a les xarxes socials, ja sigui aquest consentiment prestat de forma expressa o tàcita. Aquest acord serveix com a guia o per plantejar la necessitat d’un ús raonable i consensuat de les xarxes socials quan afectin al fill en comú, no fer-ho pot donar peu a sol·licitar l’auxili judicial per tal que cessi un ús indegut de les xarxes que envaeixin la privacitat o interès del menor.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat.

Blog Advocat Girona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies