skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Com reclamar l’IRPH

Darrerament torna a ser actualitat la possibilitat de reclamar al banc la nul·litat de la clàusula de la Hipoteca que estableix que el tipus d'interès a aplicar serà l'IRPH i no l'Euribor, que és el que s'aplica majoritàriament. Diem que darrerament torna a ser actualitat ja que fa molts anys…

Read more
Divorci i lloguer

Divorci i lloguer.

Quan es produeix una separació o divorci, un aspecte important és qui continua visquin en el domicili conjugal. En aquest post ens referim als casos en què el domicili conjugal es troba en règim de lloguer i la persona a qui se li adjudica l'ús del domicili familiar no és…

Read more

Lloguer: el desnonament per manca de pagament

Quan el llogater no paga l'arrendament, el procediment judicial expressament previst és el desnonament per manca de pagament, també anomenat desnonament exprés. Aquest procediment preveu que mitjançant una mateixa demanda es pugui recuperar la possessió del pis, reclamar les quantitats impagades i sol·licitar la imposició de les costes. Recuperar la possessió:…

Read more
Back To Top
× Contacta!