skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
¿Qué pactos pueden tomarse en caso de divorcio?

L’acceptació d’herència.

Quan es mor un familiar directe nostre, a més del dany emocional que això suposa, s’inicia un període per realitzar tota una sèrie de tràmits per la seva successió. En l'àmbit fiscal existeix un termini de sis mesos per liquidar els impostos de l’herència. Els passos inicials en la tramitació…

Read more

Què és el testament vital?

Testament vital, document de voluntats anticipades o testament biològic. El testament vital o document de voluntats anticipades és un document pel qual una persona, amb plena consciència i facultats, dona instruccions sobre com ha de ser la seva atenció mèdica pel cas que no pugui expressar-se quan sigui propera la…

Read more
Què és la llegítima?

Què és la Llegítima?

La llegítima per part de qui ha de fer testament és una limitació a la seva capacitat de testar ja que per llei existeix la obligació de reservar una quarta part dels bens als llegitimaris. És a dir, a Catalunya una persona en fer testament només pot decidir sobre 3/4…

Read more
Com fer testament?

Com fer testament?

Fer testament, tot i la seva importància, pot ser un tràmit senzill i ràpid. Per fer-lo és aconsellable assessorar-se prèviament amb un advocat, per poder exposar tranquil·lament el que es vol i resoldre els dubtes que hi hagi. Posteriorment, es contactarà amb la notaria per la seva firma. Per què…

Read more
Back To Top
× Contacta!