skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Procediment Monitori: Com cobrar un deute.

Procediment Monitori: Com cobrar un deute.

Una de les funcions de l'administració de justícia és aportar seguretat en el tràfic jurídic i en el desenvolupament econòmic. D'aquí l'interès en establir un mecanisme judicial el més àgil possible per tal que les factures degudes o els serveis impagats que pateixen tots els professionals o empreses puguin reclamar-se,…

Read more
Concepte de dret de família

Dret de Família: Concepte.

Doctrinalment s'ha definit Dret de família com el conjunt de normes que regeixen la constitució, organització i dissolució de la família com a grup, en els seus aspectes personals i d'ordre patrimonial. També es tendeix a incloure dins el dret de família aspectes derivats de la capacitat de les persones,…

Read more
Back To Top