skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Com fer testament?

Com fer testament?

Fer testament, tot i la seva importància, pot ser un tràmit senzill i ràpid. Per fer-lo és aconsellable assessorar-se prèviament amb un advocat, per poder exposar tranquil·lament el que es vol i resoldre els dubtes que hi hagi. Posteriorment, es contactarà amb la notaria per la seva firma.

Per què cal fer testament?

D’entrada especificar que la llei preveu el supòsit de morir sense testament, aleshores en el que jurídicament s’anomena successió intestada,  se seguiran les disposicions que marca la llei. Així i tot, és altament aconsellable fer testament, ja que els tràmits que se segueixen per la successió intestada són més lents i costosos que per la successió testada o amb testament. Amb un testament aclarim quina és la nostra voluntat en relació als nostres béns quan ja no hi som, manifestem a quí volem deixar els nostres béns i de quina forma volem que es reparteixin. Amb un testament simplifiquem els tràmits que hauran de seguir el nostres hereus i es genera tranquil·litat i confiança en què s’ha fet el possible per evitar posteriors conflictes en la família.

Testament i fills menors d’edat.

Pels pares amb fills menors d’edat, el testament pot servir per indicar qui volem que sigui el tutor dels nostres fills quan faltin pare i mare, qui administrarà els seus béns o pot fixar-se una edat mínima per rebre els béns de l’herència. Decidir aquests aspectes personalment és un bon motiu per fer testament.

Es pot revocar un testament?

Al llarg de la vida d’una persona poden haver-hi molts canvis, que suggereixin alhora un canvi en el testament. El cert però és que amb independència d’aquests canvis, una persona pot fer testament tantes vegades com vulgui. En aquest cas el testament vàlid serà sempre l’últim, el qual revocarà els anteriors.

Registre d’últimes voluntats.

No és necessari informar als nostres familiars de que hem atorgat testament.

En el moment de tramitar l’acceptació d’una herència necessàriament s’haurà de sol·licitar un Certificat d’últimes voluntats. Aquest certificat acredita si una persona ha fet testament, si l’ha fet en quina notaria i si n’ha fet més d’un quin és l’últim (com hem dit el testament vàlid sempre és l’últim ja que revoca els anteriors). Els testaments que protocol·litzen els notaris s’inscriuen en un Registre d’Últimes voluntats, precisament per donar total fiabilitat de que en relació als nostres béns s’està complint la nostra última voluntat.  Sense aquest certificat no es pot tramitar una herència.

La confidencialitat en l’atorgament d’un testament és absoluta. Els nostres familiars només podran tenir-ne una còpia si els la facilitem personalment. Fins la nostra defunció no podran obtenir per si mateixos una còpia del testament, ja que per obtenir una còpia del testament o el Certificat de últimes voluntats és imprescindible un Certificat de Defunció de la persona que ha atorgat el testament. 

Si necessites consell o assessorament jurídic sobre herències no dubtis en contactar!

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia OuadiO via Flickr

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!