Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
¿Qué Pactos Pueden Tomarse En Caso De Divorcio?
Foto de Paul Frankenstein via Flickr (CC BY-NC 2.0)

L’acceptació d’herència.

Quan es mor un familiar directe nostre, a més del dany emocional que això suposa, s’inicia un període per realitzar tota una serie de tràmits per la seva successió. A nivell fiscal existeix un termini de 6 mesos per liquidar els impostos de l’herència.

Els passos inicials en la tramitació d’una herència son identificar els hereus i realitzar un inventari dels béns de l’herència. Aquest darrer punt és important en el moment d’acceptació de l’herència ja que si és desconeix la solvència del causant poden adoptar-se una sèrie de mesures de protecció per l’hereu que accepta l’herència.

Acceptació pura i simple.

D’acord amb l’art. 461-18 del Codi Civil de Catalunya, per l’acceptació de l’herència pura i simple, l’hereu respon dels deutes de l’herència, no només amb els béns que hereti sinó també amb els seus propis béns. Si és coneix o sospita que en l’herència poden existir més deutes que béns, cal prendre una sèrie de precaucions per evitar haver de respondre amb béns personals.

Acceptació a benefici d’inventari.

Si s’ha realitzat un inventari de l’herència dins els 6 mesos posteriors a la mort del causant, identificant tots els béns i deutes dels quals es te coneixement, l’hereu pot acollir-se al benefici d’inventari. És a dir, l’hereu no respondrà amb béns personals de la seva propietat si l’herència tingués més passiu que actiu.

Acceptació tàcita.

L’herència no només pot acceptar-se expressament davant notari. També pot acceptar-se tàcitament si l’hereu fa actes inequívocs que demostren la seva voluntat, fent actes que tan sols podria fer si no és a títol d’hereu. En l’art. 461-5 del Codi Civil de Catalunya, s’identifiquen tots els supòsits.

Renúncia o repudiació de l’herència.

Finalment pot succeir que l’hereu mai accepti l’herència. Tot i així, cal tenir present que la repudiació o renúncia ha ser expressa davant notari o judicialment.

Autor de l’artícle Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia via flickr.

Blog Advocat Girona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies