skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Què és el testament vital?

Testament vital, document de voluntats anticipades o testament biològic.

El testament vital o document de voluntats anticipades és un document pel qual una persona, amb plena consciència i facultats, dona instruccions sobre com ha de ser la seva atenció mèdica pel cas que no pugui expressar-se quan sigui propera la seva mort. Caldrà descriure en quines circumstàncies aquestes instruccions tindran efecte, de forma genèrica, quan es presenti una situació vital en la qual, com a conseqüència de malaltia o d’una deterioració física i/o mental, la persona arriba a una situació crítica irrecuperable o un estat vegetatiu. De forma més concreta parlem de situacions com un dany cerebral greu i irreversible, tumor maligne disseminat en fase avançada, determinats supòsits de malaltia degenerativa del sistema nerviós i/o sistema muscular, demències presenils, senils o similars. 

Evitar la prolongació innecessària i artificial de la vida.

La voluntat de la persona que otorga el testament vital ha de ser clara, doncs està donant instruccions al personal mèdic que l’atendrà. Davant d’un pronòstic irreversible,  una d’aquestes instruccions pot ser evitar la prolongació innecessària i artificial de la vida amb mitjans mecànics, fluids intravenosos, alimentació artificial o tècniques de suport vital. Una altra instrucció pot ser que s’administrin tractaments mèdics que pal·lïn el dolor encara que puguin escorçar la vida, o bé que no s’apliquin tractaments mèdics que no tinguin una eficàcia contrastada. En definitiva, es tracta d’evitar el sufriment innecessari, tan de la pròpia persona com del seu entorn proper que està visquen un situació dolorosa més temps del necessari.

En el document es pot fer donació dels òrgans ja sigui per trasplantaments, investigació o ensenyament. També es pot  demanar la incineració del cos o indicar el destí de les cendres.

Designació de representant

En el document pot designar-se una persona de confiança per tal que vetlli pel compliment d’aquest document i sigui l’interlocutor vàlid davant l’equip sanitari per pendre les decisions que s’escaiguin. Atès que el document de voluntats anticipades o testament vital s’atorga per tenir efecte en un futur que pot ser llunyà, pot designar-se un substitut del representant per si aquest no pogués desenvolupar el càrrec.

Requisits i forma per atorgar el testament vital

Per atorgar el testament vital tan sols cal ser major d’edat i no haver estat incapacitat. El document podrà efectuar-se de forma privada amb tres testimonis (dos d’ells no poden ser familiars ni tenir cap vinculació patrimonial) o bé davant notari. De fer-se davant notari, serà aquest qui s’ocuparà de la inscripció del document en el registre de voluntats anticipades, per tal que aquestes instruccions siguin tingudes en compte pel personal sanitari en el seu precís moment. Pel cas de fer-se davant tres testimonis, aleshores serà la mateixa persona l’encarregada d’aportar-lo al CAP per tal que consti en el seu historial mèdic.

Aquest document ha de ser respectat pels professionals de l’àmbit sanitari que atenguin la persona, amb els límits que imposi la legislació sanitària de cada moment.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat. Foto del post de Chema Concellón via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!