skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
El codicil

El Codicil

El codicil és un document notarial que complementa un testament fet prèviament, sigui afegint o modificant alguna cosa. Les formalitats previstes per atorgar un codicil són les mateixes que per un testament, si bé en un codicil no es pot nomenar ni excloure un hereu. Tampoc es pot nomenar un…

Read more
Back To Top