Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Com Fer Testament?

Com fer testament?

Fer testament, tot i la seva importància, pot ser un tràmit senzill i ràpid. Per fer-lo és aconsellable assessorar-se prèviament amb un advocat, per poder exposar tranquil·lament el que es vol i resoldre els dubtes que hi hagi. Posteriorment, es contactarà amb la notaria per la seva firma.

Per què cal fer testament?

D’entrada especificar que la llei preveu el supòsit de morir sense testament, aleshores en el que jurídicament s’anomena successió intestada,  se seguiran les disposicions que marca la llei. Així i tot, és altament aconsellable fer testament, ja que els tràmits que se segueixen per la successió intestada són més lents i costosos que per la successió testada o amb testament. Amb un testament aclarim quina és la nostra voluntat en relació als nostres béns quan ja no hi som, manifestem a quí volem deixar els nostres béns i de quina forma volem que es reparteixin. Amb un testament simplifiquem els tràmits que hauran de seguir el nostres hereus i es genera tranquil·litat i confiança en què s’ha fet el possible per evitar posteriors conflictes en la família.

Testament i fills menors d’edat.

Pels pares amb fills menors d’edat, el testament pot servir per indicar qui volem que sigui el tutor dels nostres fills quan faltin pare i mare, qui administrarà els seus béns o pot fixar-se una edat mínima per rebre els béns de l’herència. Decidir aquests aspectes personalment és un bon motiu per fer testament.

Es pot revocar un testament?

Al llarg de la vida d’una persona poden haver-hi molts canvis, que suggereixin alhora un canvi en el testament. El cert però és que amb independència d’aquests canvis, una persona pot fer testament tantes vegades com vulgui. En aquest cas el testament vàlid serà sempre l’últim, el qual revocarà els anteriors.

Registre d’últimes voluntats.

Per tal de saber si una persona ha fet testament o no, si l’ha fet en quina notaria i, si n’ha fet més d’un quin és l’últim, cal sol·licitar un certificat d’últimes voluntats. Aquest certificat acredita aquests extrems, ja que els testaments que protocol·litzen els notaris s’inscriuen en un Registre d’Últimes voluntats. Sense aquest certificat no es pot tramitar una herència.

Si necessites consell o assessorament jurídic no dubtis en contactar!

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia OuadiO via Flickr

Blog Advocat Girona

Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR