skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Quins documents fan falta per un divorci?

La custòdia compartida arriba a gairebé al 50% dels casos a Girona.

Avui, 30 de setembre de 2019, l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat unes dades estadístiques sobre sentències de Divorci, separació i nul·litat matrimonial de 2018. Aquest treball és fruit d’un conveni amb el Consell General del Poder Judicial, òrgan que també publica dades estadístiques sobre els procediments judicials. De totes les dades que s’han donat, ens volem fer ressò d’una en concret. A la demarcació de Girona, en els procediments de divorci entre persones de diferent sexe en els quals hi havia com a mínim un fill menor d’edat involucrat, en un 49,6% dels casos s’ha optat per un sistema de custòdia compartida per tal d’exercir la guarda. A la demarcació de Barcelona el percentatge era d’un 50,6% i en el conjunt de Catalunya d’un 49,4%.

En concret, l’any 2018 dels 1580 assumptes plantejats als jutjats de família a la demarcació de Girona, en 653 no existien fills en comú menors d’edat, en 460 s’ha optat per la custòdia compartida, en 428 s’ha concedit la guarda la mare, en 34 al pare i en 5 a altres (avis o la Generalitat). Aquestes dades contrasten amb les del 2013, aquell any dels 1630 assumptes, en 768 no hi havien fills en comú menors d’edat, en 500 casos es va concedir la guarda la mare, en 304 es va optar per una custòdia compartida, en 66 es va atorgar la guarda al pare i 2 a d’altres.

Així doncs, el canvi de signe és molt clar. L’any 2013 es concedia la guarda en un 57% dels casos a la mare i en un 34,90% del casos era compartida. En canvi l’any 2018 ja s’estableixen més custòdies compartides que casos en que s’atribueix a la mare, en concret en un 49,6 % dels casos s’estableix una custòdia compartida i en un 46,17% dels casos s’atribueix la guarda a la mare.

Aquestes dades estadístiques tan sols són això, dades que indiquen una evolució, tendències i fins i tot expectatives. Però novament cal recordar que en dret de família el que prima és l’interès superior del menor, les seves circumstàncies individuals i establir el millor per ell.

Font: INE Estadística de nulidades, separaciones y divorcios

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran. Fotografia del post via Flickr

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!