skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

El delicte de conducció temerària.

Els delictes contra la seguretat en el trànsit són delictes molt comuns en els jutjats de guàrdia, essent el delicte de conducció temerària un dels que té més incidència juntament amb els delictes per la ingesta de begudes alcohòliques en la conducció.

Com a conducció temerària cal entendre aquella conducció que es produeix sense diligència, prescindint de les regles de circulació i amb manifesta temeritat. Dins aquest tipus de delicte s’hi poden distingir diferents conductes, des de infraccions de trànsit administratives que es poden convertir en delicte degut a que s’ha posat en perill la integritat física d’un altre conductor, com conductes especialment greus que impliquen un risc per la vida tan del propi conductor temerari com per qualsevol altre que es trobi en la via.

Conducció de temeritat manifesta, posant en perill concret la vida o integritat de les persones.

Aquesta modalitat de conducció temerària castiga aquella conducció en la que s’hagi posat en perill la vida o la integritat física d’alguna persona. Encara que no consti el nom o identificació concreta de tercers conductors que varen patir la temeritat de la conducció, almenys caldrà que consti acreditat que la conducció va representar un perill concret per algú. Saltar-se varis semàfors seguits, és una conducta que pot castigar-se amb sancions de trànsit administratives, però si constés acreditat que saltar-se els semàfors va posar en perill altres conductors, aleshores la major gravetat de la conducció pot implicar una condemna penal. El mateix cas es dona amb una conducció a velocitat excessiva, si els límits de velocitat superats no són els marcats com a delicte, poden sancionar-se com a infracció de circulació, en canvi, si consta que aquesta conducció amb excés de velocitat s’ha produït amb temeritat i posant en perill algun altre conductor, pot instruir-se com a delicte.
Les penes associades al delicte base de conducció temerària són privació del carnet de conduir de 1 a 6 anys, i pena de presó de 6 mesos a 2 anys.

Conducció temerària amb manifest menyspreu per la vida dels demés.

Es tracta d’una modalitat agreujada de conducció temerària, on la temeritat és suficientment greu com per donat per acreditat que al conductor temerari se li va representar com a probable la possibilitat que es donés un accident molt greu. Estem parlant per exemple de conductors suïcides o Kamicazes que condueixen a alta velocitat en sentit contrari per l’autopista. Les penes per aquesta modalitat de conducció temerària són especialment greus ja que s’equiparen a una temptativa d’homicidi, on el perill creat amb la conducció implica menyspreu per la vida dels altres.
Si la conducció hagués posat en perill concret la vida d’algun altre conductor, la pena serà de 2 a 5 anys de presó, privació del carnet de conduir de 6 a 10 anys i multa de 12 a 24 mesos. Si no constés acreditat que s’ha posat en perill concret la vida de cap altre conductor, la pena seria de 1 a 2 anys de presó, privació del carnet de conduir de 6 a 10 anys i multa de 6 a 12 mesos.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia extreta via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!