skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Què és un judici ràpid?

Diligències urgents.

Determinats delictes permeten que s’instrueixin de forma ràpida en un jutjat de guàrdia. Per instrucció cal entendre totes les diligències o actuacions necessàries que ha de tramitar el jutjat per esclarir uns fets i identificar el culpable. Aquests fets, s’hauran de valorar jurídicament per veure si encaixen en el codi penal i de encaixar, si com a delicte o delicte lleu. De ser els fets considerats com a delicte, si el jutge també considera que amb l’atestat policial i les primeres diligències urgents practicades en el jutjat de guàrdia és suficient per celebrar posteriorment un judici penal, pot celebrar-se un judici ràpid davant del mateix jutjat de guàrdia si la pena que sol·licita el Ministeri fiscal no és superior a 5 anys de presó.

Sentència de conformitat.

Si es donen els requisits anteriors, s’oferirà a l’acusat l’opció de reconèixer els fets pels qual se l’acusa. De ser així, això implicarà l’acceptació de la pena que proposa el Ministeri Fiscal però també es concedirà un benefici, el qual consisteix en la rebaixa d’un terç de les penes que se li imposin. A més, les penes privatives de llibertat que es puguin suspendre, poden ser suspeses en la mateixa sentència que es dicta de conformitat en el jutjat de guàrdia.

Son molts els delictes que s’instrueixin com a judici ràpid en els jutjats de guàrdia, com per exemple delictes contra la seguretat en el trànsit (alcoholèmia o conducció temerària), furts, lesions… Davant del jutjat de Violència sobre les dones també poden practicar-se judicis ràpid de violència de gènere.

Citació de judici ràpid.

Els Mossos d’Esquadra o cos policial pertinent, poden entregar a una persona investigada per un delicte una citació de judici ràpid per comparèixer al jutjat de guàrdia. La persona investigada per un delicte sempre tindrà assistència lletrada, ja sigui designada per ell mateix de forma particular o d’ofici. Amb anterioritat a declarar sobre els fets, podrà tenir coneixement de l’atestat policial, de les diligències que s’han practicat i saber quines es practicaran. Amb el seu lletrat, podran analitzar què és el més favorable per ell, si acceptar una conformitat, sol·licitar que es practiquin més diligències o bé aprofundir en la seva defensa fins celebrar-se un judici en el jutjat penal per tal d’aconseguir una sentència absolutòria. L’assistència lletrada en un judici ràpid no es limita a acompanyar a l’investigat en la seva declaració, sinó també en valorar de forma ràpida les actuacions que s’han practicat en el jutjat, valorar la qualificació jurídica sobre els fets que realitza el Ministeri Fiscal i prendre conjuntament amb l’investigat les millors decisions possibles.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!