skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci Express

Què és el Divorci Express?

En l’actualitat parlem col·loquialment de Divorci Expres com un perfil de divorci molt concret. Es tracta de parelles que sense tenir conflictes per la guarda dels fills ni patrimoni en comú, decideixen de comú acord finalitzar amb el seu matrimoni mitjançant un conveni regulador de divorci. Si cap dels dos progenitors pensa reclamar res a l’altre, la finalització del vincle matrimonial pot convertir-se en un tràmit, simplificant el treball dels professionals que hi intervenen i reduint notablement els costos. Ambos cònjuges podran compartir el mateix advocat i signar un acord anomenat conveni regulador de divorci que, atès que no hi ha res a negociar, tan sols ha de plasmar la voluntat compartida de divorciar-se.

Actualment aquest tràmit es pot fer en una notaria.

El temps que serà necessari per aconseguir el divorci no depèn tan dels professionals que hi intervenen sinó de la capacitat d’absorció d’assumptes del jutjat competent o si aquest es pot tramitar en una notària. El divorci a la notaria sempre serà més ràpid però queda reservat pels divorcis sense fills o amb fills majors d’edat. En relació als costos del divorci davant notari, podrà prescindir-se del cost de procurador però haurà de sumar-se el cost de la notaria. En tot cas, tan pel divorci notarial com pel judicial, és obligada l’assistència d’un advocat.

El terme Divorci Express va néixer arrel de la llei 15/2005 mitjançant la qual es va modificar el Codi Civil Espanyol i la Llei d’enjudiciament Civil. Abans d’aquesta llei com a norma general era necessari primer separar-se legalment i després divorciar-se. Accedir directament al divorci era una excepció. A més, el Codi Civil exigia indicar alguna causa per la ruptura conjugal, en aquest sentit es va superar la concepció de que en el divorci existia un cònjuge culpable. Així doncs la llei 15/2005 va suposar un canvi important ja que establia que es podia acudir directament al divorci sense separar-se prèviament ni calia al·legar cap causa de ruptura. Des de aleshores la única condició per un divorci es que hagin transcorregut més de tres mesos des del casament. Essent notori el canvi que provocava la llei en els terminis per accedir al divorci, aquesta es va batejar com la Llei del Divorci Express.

Divorci online

Amb posterioritat el terme Divorci Express s’ha continuat utilitzant com a eina de màrqueting, sovint associada a divorci online, intentant captar assumptes que per la seva senzillesa no precisen d’assessorament. Però la realitat és que caldrà formalitzar en paper un conveni regulador de divorci i prosseguir el tràmit al jutjat mitjançant demanda o presencialment a la notaria. En tot cas, sembla indiscutible que rebre assessorament o tractar personalment el cas concret amb un advocat és aconsellable per més que es vulgui presentar un divorci com un assumpte senzill, fred o impersonal.

Si vols tramitar el teu divorci, no dubtis en contactar per mail o telèfon i rebràs indicacions sobre quina és la manera més senzilla de tramitar-lo i un pressupost econòmic.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia del post via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!