skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Lawyer in Girona-Costa Brava since 2003 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci Express

Què és el Divorci Express?

En l'actualitat parlem col·loquialment de Divorci Expres com un perfil de divorci molt concret. Es tracta de parelles que sense tenir conflictes per la guarda dels fills ni patrimoni en comú, decideixen de comú acord finalitzar amb el seu matrimoni mitjançant un conveni regulador de divorci. Si cap dels dos…

Read more
Back To Top
× Contacta!