skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci davant notari

Divorci davant notari

En els darrers anys ha tingut força acceptació el divorci notarial o davant notari, el qual destaca per ser molt més ràpid. També és més econòmic sinó és necessari procedir al repartiment de propietats en comú, o bé si procedint al repartiment dels béns en comú s'acorda la seva venta.…

Read more
Què és un delicte lleu?

Què és un delicte lleu?

D'acord amb el Codi Penal són Delictes Lleus els que tenen una pena també qualificada com a lleu. Estem parlant de penes com per exemple multa de fins a tres mesos o treballs en benefici de la comunitat de fins a trenta dies. El detall complert de totes les penes…

Read more
¿Qué pactos pueden tomarse en caso de divorcio?

L’acceptació d’herència.

Quan es mor un familiar directe nostre, a més del dany emocional que això suposa, s’inicia un període per realitzar tota una sèrie de tràmits per la seva successió. En l'àmbit fiscal existeix un termini de sis mesos per liquidar els impostos de l’herència. Els passos inicials en la tramitació…

Read more
Back To Top