Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci Express

Què és el Divorci Express?

En l’actualitat parlem col·loquialment de Divorci Expres com un perfil de divorci molt concret. Es tracta de parelles que sense tenir fills ni patrimoni en comú, decideixen de comú acord finalitzar amb el seu matrimoni mitjançant un conveni regulador de divorci. Si cap dels dos progenitors pensa reclamar res a l’altre, la finalització del vincle matrimonial pot arribar a convertir-se en un mer tràmit, simplificant el treball dels professionals que hi intervenen i reduint notablement els costos. Ambos cònjuges podran compartir el mateix advocat i signar un acord anomenat conveni regulador de divorci que, atès que no hi ha res a negociar, tan sols ha de plasmar la voluntat compartida de divorciar-se.

El temps que serà necessari per aconseguir el divorci no depèn tan dels professionals que hi intervenen sinó de la capacitat d’absorció d’assumptes del jutjat competent. Tot i així, actualment aquest tipus de divorci també pot efectuar-se davant notari el qual sempre serà més ràpid. En relació als costos del divorci davant notari, podrà prescindir-se del cost de procurador però haurà de sumar-se el cost de la notaria. En tot cas, tan pel divorci notarial com pel judicial, és obligada l’assistència d’un advocat.

El terme Divorci Express va néixer arrel de la llei 15/2005 mitjançant la qual es va modificar el Codi Civil Espanyol i la Llei d’enjudiciament Civil. Abans d’aquesta llei com a norma general era necessari primer separar-se legalment i després divorciar-se. Accedir directament al divorci era una excepció. A més, el Codi Civil exigia indicar alguna causa per la ruptura conjugal. La llei 15/2005 va suposar un canvi important, ja que establia que es podia acudir directament al divorci sense separar-se previament ni al·legar cap causa de ruptura amb la única condició que haguessin transcorreguts més de tres mesos des del casament. Essent notori el canvi que provocava la llei en els terminis per accedir al divorci, aquesta es va batejar com la Llei del Divorci Express. Amb posterioritat, el terme Divorci Express s’ha continuat utilitzant com a eina de màrqueting, sovint associada a divorci on-line, intentant captar assumptes que per la seva senzillesa no precisen d’assessorament però la realitat és que caldrà formalitzar en paper un conveni regulador de divorci i una demanda, la qual entrarà al jutjat com qualsevol altre. En tot cas, sembla indiscutible que rebre assessorament o tractar personalment el cas concret amb un advocat és aconsellable per més que es vulgui presentar un divorci com un assumpte senzill, fred o impersonal.

Foto de Caps via Flickr.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies