Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci I Lloguer.

Divorci i lloguer.

Quan es produeix una separació o divorci, un aspecte important és qui continua visquin en el domicili conjugal. En aquest post ens referim als casos en què el domicili conjugal es troba en règim de lloguer i la persona a qui se li adjudica l'ús del domicili familiar no és…

Read More
El Poder Preventiu

El poder preventiu

El poder preventiu és una eina regulada en el Codi Civil de Catalunya que pot resultar molt útil per ordenar la gestió dels béns i drets d'una persona que pateix una discapacitat intel·lectual sigui per l'edat o per una malaltia. Existeix un corrent internacional consolidat que aposta per dotar al…

Read More
Divorci Davant Notari

Divorci davant notari

La Disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, tot modificant alguns articles del Codi Civil espanyol, estableix la possibilitat de que en alguns casos, el Divorcis o separacions puguin tramitar-se tan en un jutjat com en una notaria. Els Divorcis o separacions…

Read More
Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR