skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Prestació o Pensió compensatòria en la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prestació o Pensió compensatòria en la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D’acord amb la Sentència de TSJC de 31 de gener de 2011, es defineix la pensió compensatòria com la prolongació de la solidaritat matrimonial després de la ruptura de la convivència. Amb aquesta institució es pretén que el cònjuge que resulti més perjudicat econòmicament com a conseqüència de la ruptura…

Read more
Back To Top