skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Concepte de dret de família

Dret de Família: Concepte.

Doctrinalment s’ha definit Dret de família com el conjunt de normes que regeixen la constitució, organització i dissolució de la família com a grup, en els seus aspectes personals i d’ordre patrimonial. També es tendeix a incloure dins el dret de família aspectes derivats de la capacitat de les persones, filiació o menors. Aquest fet es patent en la Llei d’Enjudiciament Civil la qual inclou en un mateix títol conjuntament amb els procediments ‘matrimonials’ procediments més coneguts com d’incapacitació, paternitat o protecció de menors.

L’al·lusió que efectua la Llei d’Enjudiciament Civil a procediments ‘matrimonials’, indica la clara evolució que darrerament ha efectuat la societat en conceptes com el de família. Actualment, la mera dissolució del vincle matrimonial és tan sols un punt dins dels molts aspectes que es tracten en aquesta branca del dret civil, menys conflictiu que l’atribució de la guarda dels fills o les implicacions patrimonials d’un divorci.

Un advocat especialista en dret de família no només ha de dominar els preceptes propis de persona i família compresos en el Codi Civil de Catalunya o el Codi Civil Espanyol sinó que també ha de tenir capacitat de mediació o de resolució de conflictes extrajudicial. Cal comprendre que darrera de cada expedient s’hi troba un cas singular que precisa de diàleg i que té la seva pròpia forma de resolució, intentat que la judicialització de la crisis familiar sigui l’últim recurs. Però a més el professional en dret de família ha de tenir coneixements fiscals, per tal d’afrontar millor els aspectes patrimonials que sorgeixen d’un divorci. Així com tenir pràctica en dret penal atès que l’impagament de la pensió d’aliments pot configurar-se com un delicte i per la incidència que es deriva dels tipus penals de violència de gènere en els procediments de família. En aquest sentit, cal tenir present que el Jutjat de Violència sobre la Dona és el competent per resoldre els procediments civils que es donen mentre es tramita una denúncia de violència de gènere.

Si necessita un assessorament expert en dret de família no dubti en contactar!

Foto de Mr. Tin DC Via Flickr

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!