skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Què és un Divorci col·laboratiu?

El dret col·laboratiu és una forma alternativa de resolució de conflictes nascuda als Estats Units. No tots els països són com el nostre, on els conflictes fàcilment es judicialitzen. Dotar d’autonomia i empoderar a les parts per resoldre els seus conflictes implica buscar fórmules d’assessorament o suport per les persones implicades que les allunyi d’un jutjat.

En el cas d’un divorci, el dret col·laboratiu proporciona professionals del dret que creuen en formes amistoses de resolució d’un divorci sense utilitzar un procediment judicial contenciós. Un advocat col·laboratiu és un professional que assessora i presta suport al seu client per resoldre de forma negociada l’assumpte encomanat.

Què distingeix el divorci col·laboratiu?

Caldrà que l’altra part també cregui en el dret col·laboratiu, el qual es distingeix de la mediació en que les parts compten cadascuna d’elles amb assessorament propi.

De la forma tradicional d’assolir un conveni de mutu acord entre lletrats, la diferència central és que els advocats es comprometen a no interposar una demanda contenciosa si no s’assoleix un acord. És a dir, si no s’assoleix un acord, cadascú haurà de canviar d’advocat, fet que influeix en primer lloc en eliminar de les negociacions estratègies o posicionaments que tan sols s’expliquen en la possibilitat d’acabar judicialitzant el divorci. En segon lloc, el clima que crea tenir com a objectiu comú assolir un acord beneficia notablement les negociacions, així com rebaixa la tensió i millora les relacions que tindran les parts en un futur.

Les negociacions es portaran a terme en la forma que les parts conjuntament acordin, buscant que la transparència i la col·laboració siguin les notes predominants. Les reunions a quatre, entre lletrats i clients conjuntament, es desenvolupen amb millor aprofitament i sinceritat en un entorn col·laboratiu, mentre que en l’entorn tradicional de litigació, habitualment ni tan sols es produeixen.

El diàleg, peça clau

Com he exposat al llarg del blog, cada crisi familiar té els seus condicionants, el seu ritme i també pot tenir la seva pròpia forma de resolució. El diàleg és sempre una peça clau, a vegades pot ser directe entre les parts, en altres casos serà mitjançant professionals com advocats especialitzats en dret de família. Per assolir un acord cal flexibilitat i voluntat, no tancar-se en un mateix i confiar en els professionals escollits.

Autor Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia del post via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!