skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Divorci i Hipoteca, quatre punts bàsics.

Un dels punts que pot complicar un divorci és la hipoteca, ja que les obligacions que s’han contret amb el banc poden allargar-se molt més enllà de la relació de parella o matrimoni. A no ser que es procedeixi a la venda de l’habitatge, la quota mensual de la hipoteca és una obligació econòmica més que sovint s’ha de sumar a una pensió d’aliments, prestació compensatòria o al lloguer d’un nou domicili. La hipoteca sovint contribueix a fer que la vida per separat sigui inviable econòmicament. A continuació segueixen 4 punts bàsics a tenir en compte:

1.- La hipoteca s’ha de seguir pagant d’acord amb la seva escriptura.

La previsió legal continguda en l’art. 233-23.1 del Codi Civil de Catalunya estableix que en cas de divorci la hipoteca s’ha de continuar pagant d’acord amb el títol constitutiu. És a dir, les obligacions contretes amb el banc continuen intactes encara que les parts s’hagin divorciat i un dels dos ja no visqui en el domicili familiar. Tot i això, cal dir que entre els cònjuges poden haver-hi tot un conjunt d’acords per afrontar aquesta situació relacionats amb l’atribució del domicili familiar o la liquidació del règim econòmic matrimonial. És lícit i habitual que els cònjuges acordin que un dels dos assumirà la hipoteca, però aquests acords no vincularan al banc si aquest no ho accepta. L’entitat bancària pot fer valdre l’acord inicial contret en el moment de constituir la hipoteca encara que posteriorment hi hagi hagut un divorci.

2- L’IBI i la comunitat de propietaris l’ha d’assumir qui es queda l’ús del domicili familiar.

Qui surti del domicili familiar pot continuar obligat al pagament de la meitat de la hipoteca, però en canvi quedarà alliberat de pagar la seva part d’IBI, comunitat de propietaris o qualsevol altra despesa relacionada amb el manteniment o conservació de l’immoble encara que continuï sent propietari d’una meitat indivisa. Aquestes despeses, incloses els subministres, seran a càrrec de qui s’hagi atribuït l’ús del domicili familiar.

3.- Pagar  Hipoteca és motiu per pagar menys pensió d’aliments o prestació compensatòria.

El pagament de la hipoteca i/o l’atribució del domicili familiar són elements que s’han de tenir en compte com a contribució al sosteniment dels fills en comú o a efectes d’una prestació compensatòria. És a dir, en el moment de fixar una pensió d’aliments pels fills cal valorar si l’obligat al pagament ja està contribuint cedint l’ús del domicili familiar als seus fills o si a més està pagant la meitat de la hipoteca.

4.- Presumpció de donació de qui ha aportat més durant el matrimoni.

Dins el règim econòmic matrimonial de Separació de béns (que és el d’aplicació general a Catalunya), si durant el matrimoni un dels dos cònjuges contribueix més al pagament de la hipoteca que l’altre o utilitza uns diners propis per amortitzar hipoteca, es presumeix que està realitzant una donació a favor de l’altre cònjuge i no podrà recuperar aquests imports. Per poder recuperar els diners hauria d’existir un acord exprés sobre aquestes aportacions, deixant clar que aquestes no són una donació sinó un crèdit a retornar.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat. Autor de la fotografia del post woodleywonderworks via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!