skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat

Aquest article descriu la situació anterior a l’entrada en vigor de la Llei 08/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica; així com l’entrada en vigor Decret Llei 19/2021 sobre els drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat.

Per obtenir informació actualitzada i d’aplicació a Catalunya, podeu llegir aquest post sobre l’assistència. Tot i així, hem decidit mantenir publicat aquest post NO VIGENT ja que encara hi ha una multitud de casos sota la legislació anterior.


Parlem de pàtria potestat prorrogada o rehabilitada en casos en què un fill al convertir-se en major d’edat, a resultes d’una discapacitat intel·lectual, continua necessitant la mateixa assistència i suport dels seus pares que quan era menor d’edat.

A Catalunya en realitat el Codi civil parla de pròrroga o rehabilitació de la potestat parental, un canvi en la denominació que no té transcendència en el procediment judicial d’incapacitació.

Procediment d’Incapacitació

Si el procediment judicial d’incapacitació s’inicia durant la minoria d’edat es declararà la pròrroga de la pàtria potestat per quan arribi la majoria d’edat. Si el procediment s’inicia quan la persona beneficiaria ja és major d’edat, es declararà la rehabilitació de la pàtria potestat.

Aquesta declaració judicial de pròrroga o rehabilitació haurà d’establir l’abast i els termes que s’escaiguin, generalment, que a efectes legals la majoria d’edat del fill no tingui cap efecte i se’l cotinui considerant menor d’edat sota la tutela dels seus pares, amb les mateixes obligacions i deures que fins aleshores.

Contingut del procediment

Els pares podran iniciar el procediment de pròrroga de la pàtria potestat o potestat parental mitjançant advocat i procurador, en el cas de la rehabilitació també podrà fer-ho el Ministeri Fiscal d’ofici si fos necessari.

El procediment en síntesi consistirà en que el metge forense adscrit al jutjat visiti al presumpte incapaç i valori la documentació clínica que es disposi, per tal d’emetre un informe sobre la seva capacitat de governar-se per si mateix i la necessitat d’ajuda per resoldre els seus assumptes. Posteriorment es celebrarà una vista davant del jutge on la persona beneficiària serà defensada pel Ministeri Fiscal o un defensor judicial, dictant-se a continuació una sentència que finalitzarà amb el procediment.

Aquesta mesura de protecció va destinada a persones que precisen un alt grau d’intervenció en el desenvolupament de la seva vida, essent adequada per exemple a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, o bé una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat. Foto del post extreta via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!