skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Drets del detingut: Declarar o no declarar?

En motiu d’una detenció i davant la possibilitat de declarar o no en seu policial, sovint apareixen dubtes sobre si és convenient prestar declaració a la comissaria. Aquesta declaració en seu policial, és prèvia a la que necessàriament es prendrà posteriorment en seu judicial davant del jutge instructor. Ambdues declaracions es prendran sempre amb l’assistència d’un advocat, ja sigui designat particularment o del torn d’ofici. L’assistència lletrada és un dret fonamental per qualsevol persona privada de llibertat o investigada per un delicte, fins el punt que un interrogatori prestat sense l’assistència d’un advocat és nul.

Tot i així, la diferència central entre la declaració davant de la comissaria o bé davant del jutge, és que en la declaració policial el detingut tan sols tindrà coneixement dels motius pels quals se l’ha detingut, mentre que en la declaració a efectuar davant del jutge, el lletrat del detingut haurà tingut accés a totes les actuacions que s’hagin portat a terme, incloent l’atestat policial complert (llevat que s’hagi decretat el secret de les actuacions). Aquesta diferència sovint comporta que en l’exercici del dret de defensa sigui preferible abstenir-se de declarar davant dels agents de policia, atès que no es té un coneixement ampli del que s’està investigant, com sí es tindrà posteriorment davant del jutge, on s’haurà tingut temps per preparar la declaració i es podrà relacionar les respostes amb el que s’està investigant. No declarar en seu policial i fer-ho posteriorment davant del jutge, no tindrà conseqüències negatives, en canvi, efectuar una declaració precipitada pot limitar innecessàriament la defensa posterior.

Per altra banda, son molts els detinguts que pensen que declarar pot contribuir a que es deixi sense efecte la seva detenció o que per tal de no ser prejutjats com a ‘delinqüent’, prefereixen insistir en la seva innocència. Estadísticament, les seves manifestacions no l’ajudaran en aquests propòsits. Tot i que sí és cert que a vegades es preferible aclarir els fets des d’un inici, la prudència sol aconsellar declarar un cop es té coneixement de totes les actuacions. En tot cas, com s’ha vist, el dret no és una ciència exacta, en cada moment cal valorar el més convenient, vista la importància del que està en joc quan ens trobem privats de llibertat o davant la tramitació d’un procediment penal. D’aquí que és indispensable assistència lletrada personalitzada a les circumstàncies de cada cas.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran.

Blog Advocat Girona

Back To Top
× Contacta!