skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci econòmic i ràpid

Divorci econòmic i ràpid

Sovint els principals dubtes en relació a un divorci són quan es triga a obtenir-lo i el seu cost. Si aquest son els dubtes principals, possiblement ens trobem en un divorci sense fills o fills majors d’edat i sense conflictes patrimonials o econòmics, ja sigui per no existir un patrimoni en comú o bé perquè ambdós membres de la parella tenen estabilitat econòmica suficient per viure per separat. En aquests casos, assolir un acord pel divorci pot ser senzill i la problemàtica principal passa per com s’efectua el tràmit de divorciar-se, prioritzant que aquest sigui ràpid i econòmic.

La possibilitat de que un divorci sigui ràpid i econòmic creix quan aquest pot tramitar-se en una notaria. Degut a una modificació legal, des de 2015 és possible divorciar-se a la notaria de l’últim domicili del matrimoni o del domicili d’alguns dels dos cònjuges, sempre i quan sigui de comú acord, no hi hagin fills menors d’edat o incapacitats i hagin passat més de tres mesos des del matrimoni. Continua essent obligatòria l’assistència d’un advocat, el qual haurà d’assessorar a les parts, redactar un conveni regulador de divorci i signar l’escriptura de divorci conjuntament amb els cònjuges davant del notari. En relació a la documentació necessària, com a mínim caldrà un certificat de matrimoni expedit pel registre civil del lloc on es va celebrar el matrimoni.

El procediment pot ser molt ràpid, especialment si es compara amb la tramitació davant d’un jutjat. En la primera experiència que vaig tenir com a advocat en un divorci tramitat en una notaria, tan sols varen passar quatre dies des de la confirmació dels clients de tramitar el divorciar fins a la firma a la notaria. El mateix procediment judicial de divorci de mutu acord, en funció del jutjat que correspongui el tràmit, pot variar des de tres mesos el més ràpid fins a un any el més lent. Tot i així, com pot comprovar-se, el temps sempre dependrà del grau de saturació del jutjat que resolgui la demanda.

La rapidesa en la tramitació del divorci, unit al fet que aquest és de comú acord, influeixen en què aquest també sigui més econòmic. Si vols iniciar els tràmits d’un divorci dins la província de Girona, no dubtis en contactar i et facilitaré un pressupost ajustat a les teves circumstàncies personals.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat. Fotografia del post via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!