skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Què és El Testament Vital?

Què és el testament vital?

El testament vital o document de voluntats anticipades és un document pel qual una persona amb plena consciència i facultats dona instruccions per quan arribi el moment de la seva mort. Si és donés el cas que la persona que atorga el document no pogués expressar la seva voluntat ja…

Read More

Fins que la mort ens separi?

Les dades sobre el nombre de procediments de separació i divorci que entren anualment al jutjats fan ser bastant escèptic amb la durada d'un vincle etern. El passat any 2012 el número de assumptes de família als jutjats espanyols va augmentar un lleuger 2% en divorcis i un 14% en…

Read More
Back To Top