skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Males relacions custòdia compartida

La relació entre pares com a impediment per la custòdia compartida.

Tal i com informàvem en el nostre blog anteriorment, Avanços en la jurisprudència cap a la custòdia compartida, el Tribunal Suprem en la seva sentència de 29 d’abril de 2013 fixava diferents punts com a requisits per tal de valorar judicialment la conveniència d’un règim de custòdia compartida. Un d’ells era el respecte mutu entre els progenitors, és a dir, la necessitat de valorar judicialment quina és la relació entre els pares. Aquesta valoració unida a l’evolució legal que ha tingut en el Codi Civil el règim de guarda i custòdia compartida, porten a l’equívoc d’entendre que si la custòdia compartida es sol·licita amb l’oposició d’un dels dos progenitors i en un marc de males relacions entre pare i mare, la pretensió d’establir judicialment aquest règim serà desestimada.

Aquesta creença estesa i detectable, no té fonament legal ni jurisprudencial i ha estat tractada amb anterioritat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En la seva sentència de 3 de març de 2010, el TSJC certament exposa que cal valorar les relacions entre els progenitors ja que per tal d’exercir de forma adequada la corresponsabilitat que ambdós tenen amb els seus fills, és necessari un cert grau d’entesa i consens. Tot i així, no es pot fer dependre la denegació o manteniment d’un règim de guarda i custòdia compartida en una harmonia en les relacions entre progenitors difícilment assolible després d’una crisis familiar.

Com a síntesis, tal i com es recull en la Sentència de 8 de març de 2010, la guarda i custòdia compartida no és descartable davant la manca de comunicació entre progenitors o davant de qualsevol grau de conflictivitat sinó tan sols quan aquesta conflictivitat sigui extrema, especialment quan existeixin maltractaments. Com sempre, el criteri a tenir en compte serà el benefici dels fills, fins i tot encara que això impliqui imposar en determinats casos la mediació familiar.

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia de x1klima via Flickr.

Blog Advocat Girona

Back To Top
× Contacta!