skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Lloguer: el desnonament per manca de pagament

Quan el llogater no paga l'arrendament, el procediment judicial expressament previst és el desnonament per manca de pagament, també anomenat desnonament exprés. Aquest procediment preveu que mitjançant una mateixa demanda es pugui recuperar la possessió del pis, reclamar les quantitats impagades i sol·licitar la imposició de les costes. Recuperar la possessió:…

Read more
Back To Top
× Contacta!