skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Es poden separar als germans en un divorci?

En procediments de família no és infreqüent que es plantegi la possibilitat de règims de custòdia diferenciats per cada germà. Quan hi han diferències d’edat importants entre els germans és possible que tot respectant les preferències de cada fill o el seu estat maduratiu, s’estableixi una custòdia compartida per un i en canvi per l’altre s’atribueixi la guarda al pare o a la mare. En aquest cas, es manté igualment una relació com a germans, tot i que l’interès familiar ha portat a que part del temps estiguin separats. 

Qüestió diferent és que els germans estiguin totalment separats. Al Codi Civil de Catalunya, en el seu art. 233-11.2 es preveu que «En l’atribució de la guarda, no es poden separar els germans, llevat que les circumstàncies ho justifiquin.». La norma és prou clara en mantenir als germans junts, tot i que deixa una porta oberta a supòsits excepcionals.

En sintonia amb aquest article i al codi civil espanyol, existeix jurisprudència del Tribunal Suprem, en concret una Sentència de 25 de setembre de 2015, que permet separar als germans si hi ha una causa que ho justifiqui com a mal menor per tal de salvaguardar l’interès dels fills en comú. En el cas analitzat, es tractava de 5 germans d’edats clarament diferenciades dels quals dos vivien amb el pare a Gijón i els altres tres a Madrid amb la mare. En aquest cas, analitzant tot el conjunt de la situació social i familiar, es va considerar que ambdós pares estaven capacitats per exercir la guarda dels seus fills i que les diferències d’edat entre germans implicaven ja de per si una forma de vida diferenciada en els seus estudis, lleure i relacions personals o d’amistats. Per altra banda, es van establir mesures per tal que els germans continuessin mantenint el seu vincle.

Tot i així, en la pràctica del dret de família el que és més habitual es que aflorin les preferències que un dels progenitors pot tenir cap a un dels seus fills (el pare amb el nen, la mare amb el més petit…) Resulta clar que separar a dos germans per motius arbitraris genera rebuig social i topa amb el control judicial que han d’efectuar Ministeri Fiscal i jutge sobre les mesures que afectin a menors d’edat. El sentit de la llei és que com a premissa els germans no es poden separar, però si la situació familiar apuntés a que aquesta és la millor opció podria acordar-se si es raonés suficientment.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, Advocat. Foto del post via Flickr

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!