skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Com escollir un advocat?
Fotografia de Bart Maguire via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Com escollir un advocat?

Per una persona que no ha tingut contacte amb l’administració de justícia i que en la seva esfera personal mai ha necessitat assessorament jurídic, escollir un advocat per resoldre un assumpte pot ser difícil. Habitualment la gent cerca en el seu entorn referències sobre advocats, sense saber massa com funciona un procediment judicial o com buscar vies de resolució extrajudicials. Tot seguit, segueixen quatre consells personals de com escollir un advocat:

1.- Conèixer l’especialització.

És aconsellable preguntar a l’advocat quina és la seva especialització. L’exercici del dret és molt ampli, essent important l’experiència que l’advocat tingui en casos semblants. L’advocat especialista sap com discorre el procediment, quina documentació és necessària, quins passos cal emprendre amb urgència i quins són innecessaris. L’experiència es percep en les respostes al client, resolent dubtes o en la capacitat d’encarar l’assumpte amb rapidesa.

2.- Pressupost per escrit o fulla d’encàrrec.

En el moment d’escollir cal demanar pressupost per escrit, identificant els treballs que l’advocat efectuarà. La transparència en els preus i la fixació d’honoraris abans d’acceptar l’encàrrec eviten molts malentesos i sorpreses desagradables. A vegades pot ser difícil establir un pressupost tancat, ja que no se sap com transcorrerà l’assumpte encomanat. És possible que s’arribi a un acord amb l’altra part o bé potser no només caldrà fer judici sinó fins i tot recurs d’apel·lació i/o execució de sentència. El pressupost hauria de preveure diferents supòsits i/o establir regles de càlcul, o bé expressament advertir quins treballs inclou i quins no.

3.- Valorar la prudència en les expectatives.

És preferible l’advocat prudent al que promet resultats. Com en altres àmbits hi han professionals que per tal de captar un nou assumpte asseguren resultats. La realitat és que l’advocat ha de ser capaç d’analitzar la viabilitat d’un assumpte, enfocar-lo d’acord amb els interessos del client i emprendre les accions legals que puguin ser estimades pels tribunals. L’advocat que guanya més judicis no és el que té més oratòria, sinó el que selecciona més bé els assumptes.

Si el cas ha d’acabar amb una sentència desfavorable, cal transmetre-ho al client i plantejar-li les alternatives que existeixen. Cal sempre informar amb honestedat al client, fugint de discursos comercials i centrant-se en la veracitat i rigor en el moment de crear expectatives.

4.- Confiar en l’advocat.

Les relacions entre client i advocat es basen en la confiança. Cal que entre ambdòs existeixi la suficient confiança com per poder conèixer el cas amb tots els seus condicionants i generar tranquilitat. Per part de l’advocat, crec que cal comprendre que una comunicació fluida i sincera contribuirà a generar confiança i que els treballs es realitzaran amb millor satisfacció per tothom.

Per això com a bona praxis professional primer sempre realitzo una primera visita, per prendre contacte amb el cas i conèixer el client. En alguns casos el següent pas ja serà la presentació d’una fulla d’encàrrec, un document on s’identifica el treball a realitzar, el seu cost i terminis de pagament en funció de l’evolució de l’assumpte. En d’altres casos abans d’acordar la fulla d’encàrrec caldrà estudiar més a fons documentació i la viabilitat del cas o, senzillament, amb una primera visita i enfocant diferent l’assumpte aquest queda resolt. Si necessita advocat, no dubti en contactar.

Autor: Marc Trayter i Vilagran. Advocat

Blog Advocat Girona

Back To Top
× Contacta!