skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Què és un divorci de mutu acord?

Què és un divorci de mutu acord?

La Llei d'Enjucidiciament Civil preveu els tràmits que s'han de seguir per tal d'assolir un Divorci o Separació de mutu acord. Tot i que no està expressament regulat, també s'accepta aquest tràmit de mutu acord per l'extinció de parella de fet o pels procediments de guarda i custòdia. El procediment…

Read more
Back To Top
× Contacta!