skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Conveni regulador: Aspectes bàsics.

En l'àmbit del dret de família els acords a què arriben les parts es recullen en un conveni regulador, el qual tant pot ser de Divorci, Separació, Extinció de Parella de Fet o de Guarda i Custòdia. Formalment, aquest conveni regulador és una proposta que mitjançant un procediment judicial de…

Read more
Back To Top
× Contacta!