Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Pensió Mínima

Pensió d’aliments: Quina és la quantia mínima?

Sovint un dels principals punts a resoldre en un divorci, extinció de parella de fet o procediment de guarda i custòdia és la determinació de la pensió d’aliments. En aquest article ens referirem a una sentència de l’Audiència Provincial de Girona de 24 de maig de 2013 que, coincidint amb la jurisprudència majoritària d’altres Audiències provincials, fixa a l’entorn dels 150 Euros al mes el mínim per una pensió d’aliments. El raonament seguit pel ponent, Sr. Fernando Lacaba Sánchez, es basa en fixar les necessitats bàsiques o de subsistència d’un nen/a menor d’edat sobre uns 300 Euros al mes tenint en compte que realitza els seus estudis en un centre públic i que té coberta la sanitat per la Seguretat Social.

De ser les possibilitats econòmiques dels dos progenitors semblants, cadascun d’ells hauria de contribuir amb 150 Euros al mes. A partir d’aquí, tan sols existiria la possibilitat de minorar la pensió de 150 Euros pel cas que existís un clar desequilibri en la capacitat econòmica dels progenitors que comportés la possibilitat de rebaixar la pensió d’aliments al progenitor que per contraposició amb l’altra té greus dificultats econòmiques.

Aquesta pensió mínima de subsistència apareix al·ludida en la nova aplicació del Consell General del Poder Judicial a la qual ens referíem en un article anterior i que de forma orientadora calcula la pensió d’aliments que correspondria un cop introduïdes una sèrie de dades com la capacitat econòmica de cadascun dels progenitors i la localitat de residència. En concret, l’aplicació no preveu que els ingressos del progenitor no custodi puguin ser inferiors de 700 Euros mensuals. En aquests casos, l’aplicació considera que en els trams inferiors de renta a 700 Euros s’ha de fixar la denominada pensió mínima o de subsistència que jurisprudencialment varia segons les zones geogràfiques o poblacions. Les quantitats que majoritàriament s’han fixat varien entre els 120 i els 180 Euros per fill.

Autor Marc Trayter Vilagran. Advocat.

Blog Advocat Girona

Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR