Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Com advocat especialista en lloguers puc assessorar i ajudar en la gestió del lloguer del seu pis. El procediment més comú en cas d’impagament del lloguer és el desnonament per manca de pagament, també conegut com a desnonament expres, que és el previst per la llei per tal de recuperar de forma més ràpida la possessió del pis llogat i reclamar les rendes impagades. En alguns casos és aconsellable intentar resoldre extrajudicialment l’assumpte amb la tramesa d’un requeriment (burofax), en canvi en d’altres la judicialització és inevitable i l’interès es troba en obtenir una resposta de la justícia el més ràpid possible.

Honoraris:

El pressupost d’advocat es fixa en una quantitat inicial a partir de 500 euros i un percentatge de les quantitats impagades que es puguin recuperar. Altres despeses a tenir en compte són les de procurador o serraller. Cal tenir present que les despeses que ha de suportar el propietari derivades del procediment judicial és poden recuperar si el llogater és condemnat al pagament de les costes processals i és solvent.

Serveis:

  • Intent de resolució extrajudical (burofax)
  • Desnonaments per manca de pagament o per expiració del termini contractual.
  • Reclamació de rendes degudes i conceptes assimilables.
  • Redacció i assessorament en contractes de lloguer: habitatge habitual, de temporada o local de negoci.
  • Comunitat de propietaris: reclamació de morosos.
Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR