Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Tres Notes Sobre Fiscalitat En Cas De Divorci
Foto de 401(K) 2012 via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Tres notes sobre fiscalitat en cas de divorci.

Fruit d’un divorci, separació o extinció d’una parella de fet, es produeixen una sèrie d’efectes de contingut econòmic que tenen transcendència fiscal. A continuació resumim uns primers aspectes bàsics que cal tenir en compte en les declaracions de IRPF:

1.- Pensió d’aliments a favor d’un fill. Caldrà distingir entre qui satisfà la pensió d’aliments de qui la rep.
Qui paga l’import d’una pensió d’aliments fixada per sentència, ja sigui contenciosa o de comú acord, tributarà per aquest concepte i no podrà reduir la base imposable però sí que podrà tenir un estalvi fiscal. En concret, respecte l’import de la pensió d’aliments s’aplica un gravamen diferent  que en  la base liquidable general, sempre que l’import de dita pensió sigui inferior a la base liquidabale general.  El programa PADRE preveu a la casella 688 aquest supòsit.

Qui rep l’import d’una pensió d’aliments fixada per sentència no ha de declarar aquest import ja que es troba exempt.

Pel cas que la pensió d’aliments no sigui en favor d’un fill sinó per exemple d’un familiar o cònjuge, el règim fiscal és el mateix que per la pensió o prestació compensatòria.

2.- Pensió compensatòria o prestació compensatòria. Es tracta d’aquella contribució econòmica que realitza un cònjuge en favor de l’altre per tal d’evitar que la crisi familiar produeixi un empitjorament en el seu nivell de vida.

Qui paga una pensió compensatòria pot reduir la base imposable de la seva declaració de renda, sense que dita base pugui resultar negativa com a conseqüència d’aquesta reducció. Si hi hagués romanent, podrà reduir-se de la base imposable de l’estalvi, que tampoc podrà resultar negativa. A més haurà d’indicar qui és el receptor de la pensió (caselles 570 a 572).

Qui rep una pensió compensatòria ha de declarar aquest import en la seva declaració anual de IRPF com a rendiment de treball.

3.- Compensació econòmica per raó del treball. El règim de separació de béns contempla aquesta figura per pal·liar el desequilibri econòmic que s’hagués pogut generar al llarg del matrimoni i que comporta un enriquiment injust d’un cònjuge en benefici de l’altre. Tradicionalment, l’import satisfet per aquest concepte no tributava. Tot i així, recentment el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en una resolució de 30 d’octubre de 2013, ha confirmat un nou criteri pres per l’Agència Tributària que considera que l’import rebut per aquest concepte com a liquidació del règim de separació de béns ha de tributar com a rendiment del treball. L’Agència Tributària encara no ha tingut oportunitat d’aclarir si qui paga aquest import té dret a una reducció de la base liquidable com semblaria lògic. Així doncs, caldrà estar atents a com evoluciona aquest aspecte.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies