Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
La Durada Del Contracte De Lloguer

La durada del contracte de lloguer

Pels contractes de lloguer signats a partir de 18 de Desembre de 2018, la llei preveu que tindran la durada que estipulin les parts, tot i que en benefici del llogater, si aquest termini fos inferior a 5 anys, el contracte podrà prorrogar-se fins com a mínim els 5 anys de durada. Transcorregut aquest període inicial de 5 anys, si cap de les parts no notifiqués a l’altra la voluntat de finalitzar l’arrendament, aquest es prorrogarà automàticament tres anys més. Aquest termini de 5 anys, està previst en la llei pel cas que el propietari de l’immoble fos un particular, si fos una persona jurídica, com una empresa o fons d’inversió, enlloc de 5 anys el termini serà de 7 anys.

Recuperació de l’habitatge per necessitat del propietari o un familiar.

La regla anterior té una excepció pel supòsit que el propietari tingués necessitat de recuperar l’habitatge per a si mateix, un familiar de primer grau o pel seu ex-cònjuge en cas de separació o divorci. En aquests casos, un cop transcorregut el primer any, podrà finalitzar-se amb l’arrendament amb un preavís de 2 mesos.

Desistiment del contracte de lloguer.

La durada del lloguer també pot escurçar-se a la prevista en el contracte si el llogater decideix finalitzar-lo anticipadament. En aquest cas parlem de desistiment, i la llei també preveu com es desenvolupa. En concret, en l’art. 11 de la Llei d’arrendament urbans, es preveu que un cop transcorreguts 6 mesos de lloguer, el llogater podrà desistir del contracte amb un preavís de 30 dies. Per contra, en el contracte es podrà preveure una indemnització a favor del propietari d’un mes de renda per cada any de contracte que quedés per complir.

Contractes destinats a habitatge permanent.

Finalment esmentar que les previsions contingudes en aquest article són d’aplicació per lloguers d’habitatge, és a dir, per aquells que es formalitzen per tal que el llogater satisfaci la seva necessitat permanent d’habitatge. Pels arrendaments d’us diferent al d’habitatge, ja siguin comercials o de temporada, la llei no fa cap previsió sobre la durada del lloguer.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, Advocat. Fotografia del post extreta via Flickr.

Blog Advocat Girona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies