Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci Davant Notari
Foto de Sebastien Wiertz via Flickr (CC BY 2.0)

Divorci davant notari

La Disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, tot modificant alguns articles del Codi Civil espanyol, estableix la possibilitat de que en alguns casos, el Divorcis o separacions puguin tramitar-se tan en un jutjat com en una notaria.

Els Divorcis o separacions que poden optar per celebrar-se en una escriptura davant notari han de tenir tres requisits essencials:

1.- Han de ser de comú acord, tramitant-se l’escriptura conjuntament amb els dos cònjuges.

2.- No poden haver-hi involucrats fills menors o incapacitats judicialment.

3.- S’han de tramitar com a mínim després de tres mesos d’haver-se celebrat el matrimoni i davant del notari de l’últim domicili del matrimoni o del domicili habitual d’algun dels dos cònjuges.

L’assistència de l’advocat continua essent preceptiva, ja que haurà de redactar un Conveni Regulador de Divorci que reculli els pactes que regeixen la separació o divorci. Com pot observar-se, en ser Divorcis en els quals no s’han de prendre mesures que afectin menors, aquests acords queden dins l’esfera patrimonial i en regular o renunciar als efectes econòmics que es desprenen del divorci.

L’escriptura de Divorci tindrà els mateixos efectes que una sentència judicial que homologa un Conveni regulador de Divorci. Serà el títol vàlid per tal d’inscriure el Divorci en el Registre Civil i serà susceptible de modificació en els mateixos termes que una sentència mitjançant un procediment de modificació de mesures.

Les diferències d’optar entre notaria o jutjat pels interessats semblen limitar-se a dos aspectes: al temps i al cost. La tramitació en la notaria és molt més ràpida, estalviant temps. En relació al cost, davant notari no és preceptiva l’assistència d’un procurador però cal abonar els aranzels de la notaria. En tot cas, la motivació de la llei és desjudicialitzar i descolapsar els jutjats de noves demandes, essent aquesta la diferència real que ha portat al naixement d’aquesta reforma legal.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat.

Blog Advocat Girona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies